חישוב ספיקה לשטח מושקה בטפטוף

חישוב ספיקה הינו פרמטר חשוב כחלק מתכנון השקייה בטפטוף.החישוב יתבסס על נתון ראשוני של סוג הגידול וההחזר היומי הדרוש , ספיקה כללית של השטח הינה נתון ראשוני קריטי שיעזור לנו להבין את כמות המים הדרושה לשטח המושקה בהתחשב בטפטפת ובמרווחי ההצבה אותם נבחר.

מחשבון זה נוצר על מנת לשמש לחקלאים ומתעניינים בתחום ככלי עזר לתכנון ראשוני.

יש להציב את הנתונים בתאים המתאימים והתוצאה מתעדכנת בתאים התחתונים.

ספיקת טפטפת ניתן למצוא באתרי היצרנים השונים כגון מצרפלס, ריבוליס ואחרים.